Home
FactoriesStartupsWebsitesCustom Software

Quality Control Check Management

การทำ QC คือหัวใจหลักอีกหนึ่งของการผลิต แต่ในการทำงานกลับใช้วิธีการที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น การเช็คและจดข้อมูลการตรวจสอบด้วยกระดาษและปากกา

ด้วยระบบ QC แบบดิจิตอล คุณสามารถ:

 • เช็คคุณภาพชิ้นงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามมารตรฐานที่โรงงานกำหนด
 • ระบบจะแนะนำว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ตรวจสอบเมื่อไหร่ ตรงจุดไหน และทำอย่างไร
 • สามารถตรวจสอบประวัติการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ แบบกำหนดได้ว่าจะให้ระบบแจ้งเตือนเรื่องอะไร และตรงจุดใดบ้าง
 • มีระบบป้องกันในเรื่องของ ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่ทำตามระบบก็จะไม่สามารถผ่านไปยังขั้นตอนอื่นได้

การทำ OT ของพนักงานคือปัจจัยหลัก ที่ทำให้เครื่องจักรสามารถรันงานได้ตลอด อย่างเต็มกำลังการผลิต และไม่ติดขัด

แต่คุณจะบริหารการทำ OT ของพนักงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด?

เราสามารถสร้างโมบายแอปปลิเคชั่น เพื่อใช้ในการแจ้งขอทำ OT ของพนักงานแต่ล่ะคน (ทำ OT แบบสมัครใจ) และ เพื่อให้โรงงานแจ้งเตือนว่ามีการเปิดให้ทำ OT ในแต่ล่ะวัน (OT แบบบังคับ) ด้วยระบบการส่งคำร้อง และ การอนุมัติจากหัวหน้างาน/ผู้จัดการ และมีระบบแจ้งเตือนทั้งสำหรับผู้ขอทำ OT และผู้ที่ต้องอนุมัติ

เราสามารถสร้างซอฟท์แวร์ให้สามารถทำงานร่วมกับกระบวนการทำงานปัจจุบันของ HR ได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก

ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตัวเลข (Metrics) จากการวัดค่าต่างๆที่เราต้องการ ถ้าเราตั้งใจที่จะเก็บข้อมูลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาได้อย่างคาดไม่ถึง

ยิ่งจำนวนเงินที่โรงงานแต่ล่ะโรง จ่ายค่าไฟฟ้าไปในแต่ล่ะเดือนสูงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความจำเป็นที่ทุกโรงงาน จะต้องคอยตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในขณะนี้ ทำให้คุณสามารถติดตั้งมิตเตอร์เพื่อตรวจวัดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นและทุกชนิด และยังสามารถเก็บข้อมูลได้แบบ Realtime อีกด้วย

การติดตั้งระบบนี้ สามารถทำได้ในระดับการตรวจจับเป็นโซนกว้างๆ และ/หรือ การติดตั้งเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักร/เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ล่ะเครื่อง โดยไม่ทำให้เกิด Downtime หรือการหยุดชะงักในการทำงานแต่อย่างใด

ระบบนี้จะทำให้คุณสามารถมอนิเตอร์การใช้งานไฟฟ้า เรียกรายงาน และ ได้รับการแจ้งเตือนหากมีสิ่งผิดปกติได้โดยทันที ระบบสามารถ;

 • ตรวจจับความผิดปกติของเครื่องจักรที่ต้องการการตรวจเช็ค
 • คำนวณต้นทุนด้านไฟฟ้าที่ใช้ในการรันเครื่องจักรแต่ล่ะตัวได้โดยละเอียด
 • ให้ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องแม่นยำ ว่าควรจะเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่หรือไม่
 • ตรวจหา และระบุเครื่องจักร หลอดไฟ และแอร์ที่ถูกเปิดทิ้งไว้นอกเวลาทำงาน
 • ช่วยตั้งเป้าหมายในการวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างโมเดลจำลองให้ได้เห็นข้อมูลว่า ถ้าโรงงานเปลี่ยนไปใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะคุ้มกว่าและประหยัดกว่าจริงหรือไม่

ทุกโรงงานมีทีมรักษาความปลอดภัยหน้าโรงงาน ถือเป็นด่านแรกในการต้อนรับผู้ที่จะผ่านเข้าสู่โรงงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า, และทุกท่านที่จำเป็นจะต้องเข้าเยี่ยมชมหรือตรวจเช็คโรงงาน ทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองจุดแรกนี้ก่อน

การนำซอฟท์แวร์เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา การเช็ค และการต้อนรับ ณ ด่านแรกนี้สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

 • การลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้ที่จะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
 • การอนุญาติให้ซัพพลายเออร์ และบริษัทหรือคนรับส่งของที่มาเป็นประจำแบบล่วงหน้า เพื่อลดเวลาการลงทะเบียนที่หน้าโรงงาน
 • การอนุญาติให้พนักงานเข้าโรงงานแบบ Quick access
 • เก็บข้อมูลรูปภาพของบัตรประจำตัว และ ทะเบียนรถของผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
 • ระบบการจดจำป้ายทะเบียนรถแบบอัตโนมัติ
 • การ์ด NFC contactless เพื่อการแสกนเข้า ออก
 • การบันทึกข้อมูลเวลาเข้าออกของทุกคน และของรถทุกคัน
 • ระบบค้นหาข้อมูลการเข้าออก
 • รายงานการเข้าออกในอดีตของผู้เข้าเยี่ยมชมโดยละเอียด
 • การรายงานจำนวนผู้คนที่จุดรวมพลแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ระบบควบคุมไฟจราจร ประตู และ ไม้กั้นแบบอัตโนมัติ

Categories

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram