Home
FactoriesStartupsWebsitesCustom Software
Menu
September 15, 2022

Quality Control Check Management

การทำ QC คือหัวใจหลักอีกหนึ่งของการผลิต แต่ในการทำงานกลับใช้วิธีการที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น การเช็คและจดข้อมูลการตรวจสอบด้วยกระดาษและปากกา ด้วยระบบ QC แบบดิจิตอล คุณสามารถ: เช็คคุณภาพชิ้นงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามมารตรฐานที่โรงงานกำหนด ระบบจะแนะนำว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ตรวจสอบเมื่อไหร่ ตรงจุดไหน และทำอย่างไร สามารถตรวจสอบประวัติการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ แบบกำหนดได้ว่าจะให้ระบบแจ้งเตือนเรื่องอะไร และตรงจุดใดบ้าง มีระบบป้องกันในเรื่องของ ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่ทำตามระบบก็จะไม่สามารถผ่านไปยังขั้นตอนอื่นได้
September 15, 2022

ระบบการขอทำ OT แบบอัตโนมัติ

การทำ OT ของพนักงานคือปัจจัยหลัก ที่ทำให้เครื่องจักรสามารถรันงานได้ตลอด อย่างเต็มกำลังการผลิต และไม่ติดขัด แต่คุณจะบริหารการทำ OT ของพนักงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด? เราสามารถสร้างโมบายแอปปลิเคชั่น เพื่อใช้ในการแจ้งขอทำ OT ของพนักงานแต่ล่ะคน (ทำ OT แบบสมัครใจ) และ เพื่อให้โรงงานแจ้งเตือนว่ามีการเปิดให้ทำ OT ในแต่ล่ะวัน (OT แบบบังคับ) ด้วยระบบการส่งคำร้อง และ การอนุมัติจากหัวหน้างาน/ผู้จัดการ และมีระบบแจ้งเตือนทั้งสำหรับผู้ขอทำ OT และผู้ที่ต้องอนุมัติ เราสามารถสร้างซอฟท์แวร์ให้สามารถทำงานร่วมกับกระบวนการทำงานปัจจุบันของ HR ได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก
September 15, 2022

ระบบประหยัดพลังงาน ที่สามารถตรวจจับจำนวนการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตัวเลข (Metrics) จากการวัดค่าต่างๆที่เราต้องการ ถ้าเราตั้งใจที่จะเก็บข้อมูลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาได้อย่างคาดไม่ถึง ยิ่งจำนวนเงินที่โรงงานแต่ล่ะโรง จ่ายค่าไฟฟ้าไปในแต่ล่ะเดือนสูงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความจำเป็นที่ทุกโรงงาน จะต้องคอยตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในขณะนี้ ทำให้คุณสามารถติดตั้งมิตเตอร์เพื่อตรวจวัดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นและทุกชนิด และยังสามารถเก็บข้อมูลได้แบบ Realtime อีกด้วย การติดตั้งระบบนี้ สามารถทำได้ในระดับการตรวจจับเป็นโซนกว้างๆ และ/หรือ การติดตั้งเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักร/เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ล่ะเครื่อง โดยไม่ทำให้เกิด Downtime หรือการหยุดชะงักในการทำงานแต่อย่างใด ระบบนี้จะทำให้คุณสามารถมอนิเตอร์การใช้งานไฟฟ้า เรียกรายงาน และ ได้รับการแจ้งเตือนหากมีสิ่งผิดปกติได้โดยทันที ระบบสามารถ; ตรวจจับความผิดปกติของเครื่องจักรที่ต้องการการตรวจเช็ค คำนวณต้นทุนด้านไฟฟ้าที่ใช้ในการรันเครื่องจักรแต่ล่ะตัวได้โดยละเอียด ให้ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องแม่นยำ ว่าควรจะเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่หรือไม่ ตรวจหา และระบุเครื่องจักร หลอดไฟ และแอร์ที่ถูกเปิดทิ้งไว้นอกเวลาทำงาน ช่วยตั้งเป้าหมายในการวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างโมเดลจำลองให้ได้เห็นข้อมูลว่า ถ้าโรงงานเปลี่ยนไปใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะคุ้มกว่าและประหยัดกว่าจริงหรือไม่
September 15, 2022

ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

ทุกโรงงานมีทีมรักษาความปลอดภัยหน้าโรงงาน ถือเป็นด่านแรกในการต้อนรับผู้ที่จะผ่านเข้าสู่โรงงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า, และทุกท่านที่จำเป็นจะต้องเข้าเยี่ยมชมหรือตรวจเช็คโรงงาน ทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองจุดแรกนี้ก่อน การนำซอฟท์แวร์เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา การเช็ค และการต้อนรับ ณ ด่านแรกนี้สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้ที่จะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน การอนุญาติให้ซัพพลายเออร์ และบริษัทหรือคนรับส่งของที่มาเป็นประจำแบบล่วงหน้า เพื่อลดเวลาการลงทะเบียนที่หน้าโรงงาน การอนุญาติให้พนักงานเข้าโรงงานแบบ Quick access เก็บข้อมูลรูปภาพของบัตรประจำตัว และ ทะเบียนรถของผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ระบบการจดจำป้ายทะเบียนรถแบบอัตโนมัติ การ์ด NFC contactless เพื่อการแสกนเข้า ออก การบันทึกข้อมูลเวลาเข้าออกของทุกคน และของรถทุกคัน ระบบค้นหาข้อมูลการเข้าออก รายงานการเข้าออกในอดีตของผู้เข้าเยี่ยมชมโดยละเอียด การรายงานจำนวนผู้คนที่จุดรวมพลแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบควบคุมไฟจราจร ประตู และ ไม้กั้นแบบอัตโนมัติ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram