Home
FactoriesStartupsWebsitesCustom Software
Menu

ระบบการขอทำ OT แบบอัตโนมัติ

การทำ OT ของพนักงานคือปัจจัยหลัก ที่ทำให้เครื่องจักรสามารถรันงานได้ตลอด อย่างเต็มกำลังการผลิต และไม่ติดขัด

แต่คุณจะบริหารการทำ OT ของพนักงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด?

เราสามารถสร้างโมบายแอปปลิเคชั่น เพื่อใช้ในการแจ้งขอทำ OT ของพนักงานแต่ล่ะคน (ทำ OT แบบสมัครใจ) และ เพื่อให้โรงงานแจ้งเตือนว่ามีการเปิดให้ทำ OT ในแต่ล่ะวัน (OT แบบบังคับ) ด้วยระบบการส่งคำร้อง และ การอนุมัติจากหัวหน้างาน/ผู้จัดการ และมีระบบแจ้งเตือนทั้งสำหรับผู้ขอทำ OT และผู้ที่ต้องอนุมัติ

เราสามารถสร้างซอฟท์แวร์ให้สามารถทำงานร่วมกับกระบวนการทำงานปัจจุบันของ HR ได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก

Categories

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram