หน้าแรก
ซอฟท์แวร์สำหรับโรงงานStartupsWebsitesCustom Software
Menu

ระบบโรงงานอัฉริยะ และ ซอฟท์แวร์เพื่อสร้างโรงงานอัตโนมัติ

ระบบที่ช่วยให้โรงงานของท่านกลายเป็น  Lean Factory และ ระบบ Six Sigma แบบดิจิตอล

ซอฟท์แวร์ที่จะช่วยให้โรงงานของคุณเป็น Lean Factory อย่างแท้จริง

เราช่วยสร้างซอฟท์แวร์อัจฉริยะที่จะทำให้โรงงานของคุณเป็น Lean Factory และสามารถใช้ระบบ Six Sigma ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP ได้

ช่วยเพิ่มศักยะภาพของระบบ ERP เช่น SAP ที่คุณใช้อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการมี flow ของข้อมูลที่ดีขึ้น

ช่วยให้โรงงานของคุณใช้ประโยชน์จาก JIT, Kanban และ Pull ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สร้างเครื่องมือและระบบดิจิตอลเพื่อให้เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานของปัจจุบันของคุณ โดยไม่ทำให้งานหยุดชะงัก

คุณจะได้รับรายงานต่างๆแบบ Realtime ไม่ต้องรอการอัพเดทข้อมูลอีกต่อไป

การที่ได้รับข้อมูลแบบ Realtime จะทำให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงที

ขจัดงานเอกสารที่ทำให้กระบวนการทำงานช้า

ไม่ว่าขั้นตอนไหนที่ปัจจุบันยังต้องพึ่งกระดาษอยู่ สามารถเปลี่ยนให้เป็นดิจิตอลได้ ทำให้ประหยัดเวลา และลดความผิดพลาด

เราสร้างซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับกระบวนการขั้นตอนการทำงานของคุณ เพื่อโรงงานของคุณเท่านั้น

จริงอยู่ว่าแต่ล่ะโรงงานมีขั้นตอน และกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน แต่ทุกโรงงานก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพิ่มประสิทธิการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร และเราสามารถช่วยคุณได้ด้วยซอฟท์แวร์ของเรา

ประหยัดเงินลงทุนในระบบซอฟท์แวร์ด้วยการช่วยเหลือทางด้านภาษีจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทยหรือ BOI มากถึง 100%

Factories in Thailand can benefit  from subsidies between 50-100% of the project investment, which will be received as Corporate Income Tax Deductions.

This is provided by Thailand's Board of Investment under Section 5 (Software Integration) of the Efficiency Enhancement Measure

If your factory can cut costs, increase productivity AND reduce your tax bill it really becomes the smart thing to do.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ที่นี่

ไอเดียเหล่านี้คือสิ่งที่เราสามารถช่วยสร้างและคิดให้คุณได้

โปรเจคเหล่านี้เราสามารถสร้างได้ตามความต้องการของคุณ และไอเดียเหล่านี้อาจจะสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram